El teu lloc web compleix les lleis?

El teu lloc web compleix les lleis?

Molts de nosaltres tenim un bloc, portafoli, una pàgina web per oferir els nostres serveis o un e-commerce, però saps si el teu lloc web compleix les lleis?

Em sembla que la majoria no, i és una cosa important perquè ens enfrontem a multes que van des de 601,01 euros (multes lleus) fins multes de 601.012,10 euros (multes molt greus).

Com veieu no és poca cosa, per això en aquest estudi de disseny gràfic a Barcelona hem de assessorar-nos! gràcies a l’advocat i als companys de ForoBlackHat, ja que no només ens afecta a nosaltres mateixos, sinó també els nostres clients poden patir les conseqüències legals.

Aquests són els requisits que heu de complir:

La Llei de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI)

La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) 2, aquesta llei és d’aplicació per a totes aquelles pàgines webs, blocs, ecommerce ……

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758

En la qual hi hagi una activitat econòmica en aquesta web, és a dir, s’estigui obtenint un rendiment econòmic d’alguna manera a través d’aquesta web, tant és la quantitat de diners de què estiguem parlant, en el moment en que s’obtingui algun rendiment econòmic de manera directa o indirecta, aquesta pàgina web està obligada a complir amb els requisits que s’estableixen en aquesta llei.

En definitiva, aquesta llei es considera d’aplicació a totes aquelles persones que siguin prestadores d’un servei, tant persones físiques com a persones jurídiques, a canvi d’una remuneració o en l’exercici de la seva activitat econòmica, que pot ser via electrònica o no, a petició del destinatari d’aquest servei.
I la següent pregunta seria: ¿Què entén aquesta llei per “servei”? Per això acudim al annex de la mateixa Llei, en el qual ens diu que s’entén per servei:
1. La contractació de béns o serveis per via electrònica.
2. L’organització i gestió de subhastes per mitjans electrònics o de mercats i centres comercials virtuals.
3. La gestió de compres a la xarxa per grups de persones.
4. L’enviament de comunicacions comercials.
5. El subministrament d’informació per via telemàtica.

Pel que, un cop identificats els subjectes que es troben obligats a les obligacions legals que s’estableixen en aquesta Llei, i essencialment, en l’article 10 ens estableix una sèrie d’obligacions bàsiques que hem d’oferir a la nostra pàgina web:
Nom de la persona física o denominació social: És a dir, a la pàgina d’avís legal, cal oferir les dades de la persona física o jurídica que es troba darrere de la web.
• Contacte: Encara que en el menú del web es trobi un enllaç a la pàgina de contacte i en el footer hagis deixat un altre, cal que a la pàgina d’avís legal es trobi el domicili, l’adreça de correu electrònic, un telèfon de contacte o qualsevol altra informació que faciliti a l’usuari la possibilitat de posar-se en contacte amb el proveïdor de serveis, això pot ser compte de Skype, Whatsapp, etc …
• C.I.F. o N.I.F .: Així és, en el cas de ser una persona jurídica hauràs oferir el C.I.F. i les dades d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil, en canvi, si ets una persona física, hauràs de oferir la teva N.I.F. o D.N.I.
• En els casos d’un comerç electrònic, també hauràs d’afegir, ja sigui a la pàgina d’informació de producte, oa la pàgina del carretó, el preu dels productes, les despeses d’enviament, impostos i qualsevol altra informació que sigui d’interès en funció de la comunitat autònoma.
Serveis col·legiats: En aquells casos en què per prestar un servei, us cal estar donat d’alta en un col·legi, vegeu el Col·legi d’Advocats, Arquitectes, Metges … També cal que s’inclogui el núm de col·legiat en la secció d’avís legal , així com un enllaç per poder consultar aquest número de col·legiat o les dades del col·legiat en el Col·legi corresponent.
• Si l’activitat que estàs desenvolupant, requereix d’alguna autorització administrativa, també caldrà que consti l’autorització i l’òrgan que l’ha concedit.
I respecte a la informació que cal oferir a l’apartat de “Avís legal”  <aquí>  tens un bon exemple.

Entenc que en aquest punt, estiguis contrariat o preocupat per la quantitat de dades personals que has de oferir, per la qual cosa la meva recomanació és que la pàgina d ‘ “Avís legal” li aplics l’etiqueta “noindex” i d’aquesta manera, aquesta pàgina web amb dades personals no es mostrarà a les serps de Google.
Fins ara, hem estat parlant dels requisits bàsics que ens ofereix aquesta simpàtica llei, però m’agradaria parlar d’altres requisits, una mica més específics que ens obliga a complir aquesta llei en el cas de serveis que requereixen una contractació a través d’Internet, qualsevol tipus de venda (comerç electrònic) venda de serveis etc …. Sent aquests els següents:
• Abans que l’usuari premi el botó “Comprar” o “Pagar ara” és obligatori que se li hagi mostrat TOTA la informació sobre el producte o servei que contractarà de forma clara, senzilla, permanent i gratuïta.
• A més, caldrà avisar si el contracte es va a arxivar de forma electrònica i des d’on es podrà accedir.
• Un cop l’usuari hagi comprat el producte, és obligatori comunicar la confirmació de la compra en un termini màxim de 24 hores.
Hi ha molts més requisits que estableix aquesta Llei, posteriorment parlarem d’un que ha donat molts mals de cap, però principalment i amb caràcter genèric, aquests serien els requisits bàsics i si els compleixes, és molt probable que no t’enfrontis a cap sanció.

Un breu resum

La Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD)

Una altra llei que hem de tenir molt present a l’hora de crear un lloc web i les seves respectives seccions, estic segur que et vas a arribar una sorpresa amb les coses que hauràs de fer o canviar.
La Llei Orgànica de Protecció de Dades 5/19993, de 13 de desembre, i el Reglament de desenvolupament, Reial Decret 1720/20074, de 21 de desembre, és on es troba recollit les diferents obligacions que té un web a l’hora de respectar la protecció de dades de caràcter personal dels seus usuaris.

3 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750

4 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-979

Aquesta llei ens indica, des d’un primer moment, que els enllaços cap a la pàgina de política de privacitat i avís legal (que poden ser la mateixa pàgina) han d’estar sempre visibles, des de qualsevol secció.
A l’hora de recollir qualsevol tipus de dada personal a la pàgina web, cal que s’estableixi un apartat en el qual la vostra acceptació la política de privacitat abans d’introduir les dades sol·licitades en el formulari.
Sobre aquest últim extrem, cal aclarir dues coses:
1. Què s’entén per dada de caràcter personal ?: La LOPD ens diu que dada personal és qualsevol tipus d’informació que permeti reconèixer a una persona identificada o identificable, de manera que dins d’aquests tipus de dades que permeten reconèixer a una persona tindríem: el nom, mail, l’adreça IP, estat civil …
Si en algun moment, aquestes recollint encara que només sigui una dada d’aquest estil a la teva pàgina web, necessites donar d’alta aquest fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
2. En quin tipus de formularis o camps hauria mostrar aquest avís? Simplement en tots aquells que es reculli qualsevol tipus de dada de caràcter personal, és a dir, no solament en el formulari situat a la secció de contacte, sinó que també seria necessari situar-lo en el formulari situat a la zona de comentaris, newsletter, registre d’un nou usuari, etc.

En el cas de les pàgines de contacte, com pots veure al final d’aquest formulari, apareix un camp obligatori, en el qual l’usuari en prémer, accepta la política de privacitat:

legalidad-en-la-web

I el mateix hauria de succeir en la secció de comentaris, quan un usuari va a deixar un comentari:

estudio-de-diseño-barcelona

* En el cas de subscriure a una newsletter, no seria necessari introduir la casella d’acceptació de les “polítiques de privacitat” sempre que utilitzis el sistema doble opt-in, és a dir, en un primer moment la persona que està interessada en rebre informació, introdueix el seu email al camp per registrar-se a la teva newsletter i posteriorment, li arriba un mail a la safata d’entrada on, a més de confirmar la identitat de la persona interessada, també se li informa que realitzant aquest acte, està acceptant la política de privacitat del teu lloc web.

Donar d’alta el fitxer a l’AEPD

Ja hem analitzat els casos en què és obligatori la sol·licitud de consentiment o acceptació per part de l’usuari sobre el cessament d’aquelles dades personals que es requereixin en cada cas, de manera que una vegada que tinguem clar en què apartat sol·licitarem aquestes dades , cal donar d’alta aquest fitxer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Per què? Perquè les dades personals que recullis en el teu lloc web sobre els usuaris, aquestes dades personals continuen sent titularitat dels usuaris, de manera que per poder realitzar els diferents drets de acceso5, rectificación6 o cancelación7, cal que hi hagi un fitxer i que aquest fitxer compleixi amb els mínims establerts per la LOPD.
Qui està obligat a donar d’alta aquest fitxer? A més d’aquelles persones que estiguin establertes en territori espanyol, quan es tractin dades situats en territori espanyol i a aquelles persones que sense estar establerts en territori espanyol, utilitzen mitjans situats en territori espanyol, com pot ser el hosting.

5 Art. 15 de la LOPD

6 Art. 16 de la LOPD

7 Art. 17 de la LOPD

Per ficher8, s’entén qualsevol format que reculli d’una manera ordenada aquestes dades de caràcter personal, ja pot ser un Excel, com la secció destinada a la teva base de dades de WordPress on es recullen els comentaris.
Per donar d’alta el fitxer en l’AEPD, seguiu el següent link:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/obtencion_formulario/index-ides-idphp.php

8 Art. 3.b de la LOPD

Així que per no haver de pagar ni un sol euro en sancions, et recomano que aplics, mínim, el següent:

1) Un nivell bàsic de seguretat en el teu lloc, és a dir, facis còpies de seguretat dels teus fitxers, restriccions d’accés i control d’accés a aquests fitxers.

2) Has de garantir el deure de secret

3) Concedir als usuaris els drets d’accés, rectificació, consulta i oposició de les dades recollides en els fitxers, la forma d’accés ha de ser gratuïta i senzilla

4) El consentiment a l’hora de recollir les dades dels usuaris, s’ha de concedir prèviament a la recollida d’aquestes dades, si es recullen les dades i després es demana el consentiment, es considera nul.

5) Quan vagis a recollir dades de caràcter personal, aquestes dades han de ser tractats de forma lleial i lícita, és a dir, no pots vendre les dades a tercers, en principi.

6) Només pots recollir les dades adequades i pertinents per a les finalitats que es requereixin al teu web o servei que ofereixis.

Curiositats amb les Newsletters
Ja està tot dit més o menys sobre la regulació aplicable a cada cas, però volia aturar-me en les newsletter per aclarir una sèrie de punts, ja que són un mitjà molt recomanable per fidelitzar clients, oferir promocions, etc. Però com tot, cal respectar una sèrie de requisits per no tenir cap tipus de problema, enumerant de la següent manera:
1. Recorda que només pots enviar una comunicació electrònica amb caràcter comercial a aquelles persones que l’hagin acceptat prèviament.
2. És obligatori donar la possibilitat a l’usuari de rescindir l’enviament de newsletter, has de fer-ho d’una manera que sigui clara, fàcil i visible en cada comunicació.
3. Després de la reforma en matèria de Telecomunicacions de 2014, ja no és obligatori posar a l’assumpte del mail la palaba “Publi” o “Publicitat”.

Un breu resum

Les Cookies

Bé aquesta part més fàcil de, El teu lloc web compleix les lleis?

Fins 2012 no teníem gaire idea de que eren, sabíem que estaven per aquí i tenien una funció, però des que es va modificar la llei i vam començar a veure aquestes imatges amb les sancions i que les pàgines amb més trànsit d’internet les
van començar a implementar, ens vam començar a preocupar per les galetes.
El seu ús i efectiu compliment ha quedat regulat en la famosa Llei de galetes, que no és una llei com a tal, sinó una modificació de l’article 22 de la LSSI que es va realitzar mitjançant transposició d’una directiva europea.

Però … Què galetes estan obligades a obtenir una autorització prèvia per part de l’usuari? Únicament es salven les galetes tècniques, és a dir, aquells dispositius d’emmagatzematge o recuperació de dades que són necessàries per al funcionament tècnic del web, com pot ser la galeta que s’encarrega de guardar els productes que vas afegint a la cistella de la compra, la galeta que s’encarrega de guardar la contrasenya que has introduït, etc. Aquestes galetes tècniques no estan obligades a obtenir una autorització prèvia, però si cal que es reculli en l’apartat de “Política de Cookies”.
La resta de galetes … si, precisa d’autorització, és a dir, la gran majoria, i aquí entrem en el debat Com sol·licitem l’autorització ?: ¿Amb un banner ?, Un pop up ?, Un avís flotant? … Per resoldre aquesta pregunta, llegirem l’article sobre les galetes, que estableix el següent: “els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa … ”
Interpretant l’article de forma literal, la instal·lació de les cookies en l’equip de l’usuari no es pot realitzar fins que no hagi donat el seu consentiment i se li hagi mostrat informació clara i completa.
Però aquesta llei és totalment ambigua, de manera que no estableix res concret sobre com ha de ser aquest consentiment, si exprés o tàcit, així que aquí és on podem “aprofitar” i avisar que el lloc web que s’està visitant utilitza cookies i que si l’usuari segueix navegant per la web està acceptant el seu ús, com així fan la gran majoria de pàgines webs importants:

Un cop aclarit l’apartat de l’avís, arriba l’hora de redactar la Política de Cookies, i la Llei ens obliga a recollir les següents dades en la Política de Cookies:
• Què són les galetes?
• Quins es van a instal·lar a l’equip de l’usuari en visitar la teva web?
• Per a què serveixen?
• Oferir informació complementària sobre les galetes que es van a instal·lar
• Oferir informació per revocar el consentiment d’instal·lació de Cookies

Plugins per cumplir amb la “Llei de Cookies”

1º Cookie Law Info (enlace al plugin)

estudio-de-diseño-barcelona-1

És el primer connector que et recomano perquè és un dels que més canvis permet a l’hora de mostrar els avisos sobre les galetes, pots personalitzar el missatge, botons, colors, lloc de l’avís, durada … A més és White Hat Legal, és a dir, compleix perfectament amb la llei, fins que no accepta l’usuari les galetes, estàs no s’instal·len.

2º Cookie Control (enlace al plugin)

estudio-de-diseño-barcelona-2

Un altre connector que m’agrada bastant, pots personalitzar els avisos com en l’anterior connector, el que el diferencia de l’anterior plugin, és que aquest plugin deixa un avís de forma permanent a la web per activar o desactivar la instal·lació de cookies a l’ordinador del usuari, de manera que aquest plugin és White Hat Legal, compleix a la perfecció amb la Llei.

3º Asesor de Cookies (enllaç al plugin)

estudio-de-diseño-barcelona-3

Un connector pota negra, fabricació 100% espanyola, actualment és el plugin que estic utilitzant en tots els meus llocs webs perquè diguem que compleix amb la Llei. El connector és bastant senzill, el instal·les i configures l’avís de galetes en el teu lloc web, vincules la pàgina on vols que dirigeixi als usuaris per consultar el teu Política de galetes.

Un breu resum

El nom dels Dominis

En primer lloc, m’agradaria parlar-te de la regla “first come, first served” que en gadità vol dir: “El primer que sol·licita el registre del nom d’un domini, se’l queda” és una regla lògica i que s’aplica a la gran majoria de registres, però en aquells en els que produeixen una sèrie de vulneracions, és llavors quan pot succeir des de la cancel·lació d’aquest domini, fins a la transferència d’aquest domini al seu legítim propietari.
Ocupació de marques.

Com comentava al principi d’aquest subcapítol, a l’hora de registrar un domini, és molt habitual intentar registrar amb les paraules clau que s’intenta posicionar, i en el cas que intentem posicionar un producte o una marca rellevant, ens podem trobar davant seriosos problemes, ja que els titulars d’aquesta marca tenen la capacitat de prohibir enfront de tercers l’ús en el tràfic econòmic:
• És prohibit a tercers l’ús d’un signe igual o idèntic a la seva marca, producte o servei.
• Prohibició de l’ús de qualsevol signe que per ser idèntic o semblant, impliqui un risc de confusió al públic.
• Prohibició de qualsevol signe per a productes o serveis, que encara utilitzant-se per un cap diferent al que es va registrar la marca, la utilització d’aquests signe no tingui una causa justa. Aquest seria el cas de registrar un domini d’una empresa que no té pàgina web.
En definitiva, si a l’hora de registrar un domini, utilitzes algun signe que constitueixi una reproducció o imitació d’una marca protegida, entraria en conflicte amb els drets d’autor de terceres persones.
Pel que per estar segurs que no estan usurpant cap marca, t’aconsello que miris el localitzador de Marques de l’Oficina de Patents i Marques (enllaç al localitzador).

En el cas que vulguis registrar una marca o producte en el teu nom de domini, a partir d’ara, quan ho facis, seràs plenament conscient que si l’autor de la marca o producte se sent vulnerat, podrà iniciar els tràmits pertinents per transmetre dit domini al seu legítim propietari. Recorda que el que es protegeix en dret són els registres de segon nivell, de manera que en un tercer nivell ets plenament lliure d’utilitzar la marca o producte que desitgis ¿Això que vol dir? Molt senzill, per dret, els dominis es divideixen en els següents nivells:

estudio-de-diseño-barcelona-4
Això vol dir que a l’hora de crear subdominis o carpetes, ets totalment lliure d’utilitzar signes o noms comercials que siguin idèntics marques o productes registrats, sempre que el 2n nivell del teu domini no utilitzeu cap signe o marca registrada, pel que, i ja definitiva, a l’hora de registrar un nou domini, serà interessant que valors la possibilitat d’incloure la paraula clau exacta en un subdomini o carpeta i així t’assegures que el domini no serà reclamat per tercers, l’ideal seria registrar el següent domini i crear posteriorment un subdomini per no vulnerar cap dret:

diseño web y legalidad

Els Enllaços

A causa de la recent reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, Llei 21/2014 de 4 de novembre, ha comportat que Google News hagi desaparegut dels resultats de cerca a Google Espanya, així que el tema és seriós.
Com afecta aquesta Llei al teu lloc web?
Doncs de moltes maneres:
• La reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual deixa més clar que mai, que no pots pujar imatges al teu web sense el consentiment del seu autor, així que molt de compte amb pujar la primera imatge que trobem al cercador.
• Les pàgines webs que es publicitin a webs que ofereixen material il·legal, seran sancionades amb una multa econòmica.
• No pots crear cercadors especialitzats en un nínxol de mercat i oferir contingut protegit.
• No pots pujar o penjar enllaços a la teva web a material protegit, tot i que aquest material protegit no es trobi a la teva web. Es persegueix a aquelles webs que alberguen enllaços que dirigeixin a continguts protegits.
• SI POTS ENLLAÇAR i referenciar continguts que trobes en altres blogs o webs, no passa absolutament res si a la teva web còpies un breu extracte o el títol 3r nivell 2n nivell 1r nivell d’un article al seu torn ho enllaces al web d’on ho has extret. Només podràs ser sancionat si puges contingut íntegre al teu web sense el consentiment del seu titular.
M’agradaria puntualitzar, que si la teva pàgina web es troba vulnerant algun tipus de contingut protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, és molt probable que l’empresa afectada es posi en contacte amb tu i et avisi d’aquesta vulneració Per què fa això? Perquè així, a l’enviar-te un simple mail, i no contestes o no retires el contingut, aquesta empresa pot acudir a la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual i seguir amb els tràmits, aquesta Secció comprovarà que es va produir per part de l’empresa la notificació pertinent i que no hi va haver cap resposta per part teva, pel que t’enfrontaràs a una sanció importante10.

10 Art. 158 ter de la Ley de Propiedad Intelectual

Recorda que la Directiva 2000/31 / CE estableix que els prestadors de serveis d’informació, com pot ser el webmaster d’un fòrum, periòdic online, xarxa social, etc. No estan obligats a realitzar una supervisió manual de les dades o continguts que es pugin a la seva plataforma, però, per eximir-nos de qualsevol tipus de responsabilitat, una bona redacció en l’avís legal a l’apartat de responsabilitats per enllaços externs ens farà dormir més tranquils.

 

El teu lloc web compleix les lleis ?, última part> Possibles Delictes a la teva web

buffff …… No esperava que això fos tan dens i extens, però tranquils ja acabem. Anem a resumir els casos més típics i com has reaccionar en cada cas.
Llibertat d’expressió / informació VS Injúries i intimitat
Si tens un bloc de política, per exemple, és molt probable que parlis bé d’un sector polític i mal d’un altre sector polític, el problema sorgeix quan aquesta opinió entra en conflicte amb l’honor i la dignitat humana de les persones.
¿Fins a quin punt pots parlar lliurement amparándote a la llibertat d’expressió? No puc donar-te una resposta precisa, ja que caldrà estudiar cada cas en concret, però si puc donar-te una sèrie de regles o pautes a seguir perquè estiguis segur que l’opinió que aquestes escrivint, està emparada en el teu dret a la llibertat d’expresión11 .

11 Art. 20.1.a de la Constitución Española

1) Les persones que exerceixen càrrecs públics o persones la professió és reconeguda o de notorietat, diguem que tenen un major grau de crítica (STC 101/2003).
2) Mai revelis aspectes de la vida personal o quotidiana de qualsevol persona de forma innecessària respecte de la informació que vols oferir, ja que estaries vulnerant el seu dret a la intimitat (STC 127/2003)
3) Els tribunals solen concedir un caràcter prevalent al dret a la llibertat d’informació sempre que no vulneri la presumpció d’innocència (STC 21/2000), és a dir, no pots condemnar algú que encara és innocent.
4) Mai utilitzis expressions que puguin crear un clar rebuig social i s’allunyin d’aquest ànim d’informar els usuaris per denigrar una persona.
Delictes contra la intimitat, amenaces i injúries
Un altre cas molt típic, sobretot en fòrums i xarxes socials, és la vulneració que es produeix a la intimitat, llibertat i honor de les persones.
No em detindré molt en aquest aspecte, simplement comentar-te que com a webmaster o responsable d’una pàgina web, a l’avís legal, és convenient que estableixis unes condicions d’ús, i en el cas que algun usuari sigui víctima o observi alguna conducta amb aparença delictiva, posar-lo en contacte facilitant un mail per a això.
Molt breument, et defineixo cada un dels casos que es poden donar:
• Calumnias12: És un dels delictes contra l’honor que més es produeixen a la web, té lloc quan un usuari acusa d’un delicte a un altre usuari.
• Amenazas13: Expressions que contenen l’anunci de causar un mal a algú, amb independència que dit malament vagi a produir-se o no. El bé jurídic que es protegeix és la llibertat i el dret a l’assossec i la tranquil·litat personal en el desenvolupament de les nostres vides.
• Injurias14: Aquelles expressions que afecten a l’honor d’una persona, entenent per honor aquelles consideracions que es tenen sobre una persona.
• Intimidad15: Bàsicament es tracta de revelar secrets que vulnerin la intimitat d’una altra persona, i el descobriment d’aquest secret s’hagi fet públic i sense el consentiment de la persona
Tot l’anterior, potser et sembli lògic, però t’asseguro que en el dia a dia, es produeixen moltíssimes vulneracions a aquests drets.

12 Art. 205 del Código Penal

13 Art. 169 del Código Penal

14 Art. 208 del Código Penal

15 Art. 197 del Código Penal

16 Art. 401 del Código Penal

Suplantació d’identitat
“Gràcies” a l’anonimat que ofereix Internet, moltes persones ho aprofiten per fer-se passar per altres persones sense el seu consentimiento16, pujant imatges, dades personals i comentaris, i no és necessari que es causi un perjudici econòmic o d’una altra classe, simplement pel fet de estar actuant sota el nom d’una altra persona ja estaríem davant d’una conducta delictiva.
Pel que, per prevenir la usurpació o suplantació d’identitat a la teva web, és convenient que ofereixis als usuaris, en les condicions d’ús de la teva web, una sèrie d’instruccions quan es trobin davant aquesta vulneració, per poder actuar de forma ràpida i evitar que se segueixi produint aquesta vulneració.

El Webmaster o propietari de la web té algun tipus de responsabilitat subsidiària pels continguts que es pugin a la seva web?
Aquesta és una pregunta que us feu amb força freqüència, i per poder donar una resposta adequada caldria conèixer cada cas de forma específica, les característiques, així com el nombre de comentaris, fils i sol·licituds que rep el webmaster de la web.
Però amb caràcter genèric es podria dir que només hi pot haver responsabilitat subsidiària cap al Webmaster d’un lloc web, en aquells casos en què se li hagi requerit la retirada de continguts de forma fefaent, és a dir, es pugui constatar que ha rebut el missatge , pot ser via judicial, policial, burofax … I en el cas que el webmaster del lloc mostri una manca d’actuació deguda, es podria dirigir l’actuació contra dit webmaster.
No obstant això, per poder curar-nos en salut, recomano utilitzar un bon text en l’apartat de condicions d’ús o avís legal, que digui més o menys el següent: “Els administradors de la pàgina web ……. no ens fem responsables de les opinions, valoracions o els diferents continguts dels usuaris que utilitzen els serveis que oferim al nostre lloc web. No obstant, en el cas d’apreciar alguna activitat que pogués derivar qualsevol tipus de responsabilitat civil i / o penal, si us plau, contacteu amb nosaltres mitjançant correu electrònic a … .., per poder retirar el més aviat possible el contingut que podria estar vulnerant la normativa legal.
Li preguem, però, que entengui que a causa de la quantitat de comentaris, fils, mails i diferents peticions que es realitzen a la nostra web cada dia, entengui que la retirada d’aquest contingut podria demorar-se en el temps a causa de aquesta càrrega laboral ”
Aquest paràgraf no et farà immune, legalment parlant, però si que et pot servir com a garantia per defensar els teus interessos, ja que com així ho estableix l’art. 17 de la LSSI, només hi ha dos casos per no exigir responsabilitat al responsable d’un lloc que enllaça a altres continguts protegits són:
• No tinguin coneixement efectiu de l’activitat
• Si tenen coneixement d’aquesta activitat, han actuat amb diligència a l’hora
de suprimir aquests continguts

Lamento haver-vos donat semblant “tostón”, però si amb això hem evitat alguna multa, ja em dono per satisfet!

Ja saps, si t’ha semblat interessant … comparteix-ho!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *